Հայերենին չտիրապետող պաշտոնյաները կտուգանվեն համաձայն օրենքի

ԼՈՒՐԵՐ

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 189.6 հոդվածի համաձայն՝ պաշտոնատար անձանց հայերենին չտիրապետելն առաջացնում է տուգանքի նշանակում` 200-300 հազար դրամի չափով:

Սպասարկման առանձին ոլորտներում աշխատող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հայերենին չտիրապետելն առաջացնում է տուգանքի նշանակում` 80-100 հազար դրամի չափով:

Оцените статью