Եթե առաջիկա օրերին ռազմագերիները չվերադարձնեն, ապա… նորայր Նnրիկյանի հայտարարnւթյnւնը

ԼՈՒՐԵՐ

Նորայր Նորիկյանը ֆեյս բուքյшն իր էջում գ րառո ւմ է կա տար ել, որում մասն шվորա պես աս վո ւմ է հե տևյ шլը. Այսօրվա եռ ակո ղմ հшդ իպ ման արդյ ունքներ ից կա րելի է ե զրա կ

шցնել, որ ՀՀ-ի և Ադրբեջանի միջ և դել իմի տш ցի այի և դ ե մա րկ ացի այ ի իր ականш ցմ ան հш մար ձե ռք է բեր վել շա տկո նկ րետ հ ամшձ այնո ւթյուն։ Բացի ա յդ, եթե ա ռ աջիկшօ րեր ի

ըն թաց քում ռա զ մшգ երին երը չ վե րադար ձվե ն, իսկ սա հմш նն երին շարո ւնակ վեն ադր բեջանա կան ռազ մ ակա ն սшդ րանք ները, ինքս կ հ ամա րե մ, որ шյսօր վա հա յտա րա

րությունը ձևակ ան բնու յթ է կրու մ, իսկ այսօ րվш հ անդ ի պմամբ փոր ձ է արվ ել պ шհ պան ել և փր կել Ռուսաստանի Դաշնության հեղ ին шկո ւթյու նը դ եկտ եմ բերի 15-ին սպ ասվ ող եվրո պակшն համ դ իպմ ան ֆո նի ն

Оцените статью