Ամբողջ աշխարհում հազարավոր կանայք կաղամբի տերև են դնում կրծքին․ Երբ իմանաք պատճառը, կապշեք ու կսկսեք նույնն անել

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ

Ամբողջ աշխարհում հազարավոր կանայք կաղամբի տերև են դնում կրծքին․ Երբ իմանաք պատճառը, կապշեք ու կսկսեք նույնն ա-
նել։Յուրաքանչյուր մայր անհամբերությամբ սպասում է իր նորածինին կ րծքով կերակրելուն:Դա մի կարևոր իրադարձո ւթյուն է, որը
նա նախատեսում է նույնիսկ երեխայի ծնվելուց առաջ: Թեև ոմանք կարող են հաջողակ լինել իրենց ջանքերում, մեզանից շատերը
ընդհանրապես չեն կարողանում կրծքով կերակրել կամ չեն կարողանում դա անել այն օրերի քանակի համար,որոնք մենք նախապես
պլանավորել էինք:

Կան բազմաթիվ պատճառներ, թե ինչու են կանայք ընդհանրապես հրաժարվում կր ծքով կերակրելուց ավելի շուտ, քան նրանք պլա-
նավորել էին:Սխալ ամրացման տեխնիկան,կրծքերի գերաճը, կր ծքերի այ տուցումը և այլն,դրանցից մի քանիսն են:Թեև աշխատան-
քի ընթացքում կարող եք սովորել կողպեքի տեխնիկա,դուք վնասված եք, երբ խոսքը վերաբերում է կրծքերի մեծացման և այտուցվա-
ծության հետ գործ ունենալուն: Ամբողջ աշխարհում շատ կանայք օգտագործում են այս բնական և արդյուն ավետ մեթոդը `կրծքերի
այտուցը նվազեցնելու համար:

Իրականում, վերջերս կատարված ուսումնասիրո ւթյունը նաև հաստատում է սառը կաղամբի տերևների դրա կան հետևանքները
կրծքերի այ տուցվածության, ցա վերի և կր ծքերի այ տուցվածության մեղմացման գործում: Ըստ ուսումնասիրության, որն իրակա-
նացվել է 13 -ից 50 տարեկան կր ծքով կերակրող մայրերի վրա, կր ծքի վրա կաղամբի տերևների օգտագործումը ոչ միայն օգնել է
նվազեցնել ցա վն ու կարծրությունը, այլ նաև բարձրացրել է կր ծքով կերակրման տևողությունը արագ ցա վազրկման պատճառով։

Այս մեթոդի օգտագործման եղանակը պարզ է: Նախ, կաղամբը դրեք սառնարանում: Կանադայի կր ծքով կերակրման հիմնադրամը
խորհուրդ է տալիս օգտագործել կանաչ կաղամբ: Երբ շատ սառն է դիպչելը, հեռացրեք կաղամբի առաջին արտաքին շերտը և դեն
նետեք այն: Ներսում դուք կգտնեք թարմ, բաց կանաչ տերևներ: Պոկեք երկու մեծ տերև և լվացեք դրանք սառը ջրով, որպեսզի մաք-
րեք ներսում մնացած կեղտը կամ մնացորդային թունաքիմիկատները:Կտրեք տերևների ներքևի կոշտ ցողունը և տերևները փաթա-
թեք այնպես, որ դրանք հիանալի տեղավորվեն ձեր կր ծքերին:

Խուսափեք տերևներով ծծակները ծածկելուց: Եթե տերևները չափազանց փխրուն են, կարող եք նաև փորձել դրանք մանրացնել
գլանափաթեթով ՝ մի փոքր թուլացնելու համար: Տերևները պահեք մոտ 20 րոպե և պառկեք: Դուք նաեւ կարող եք օգտագործել թե-
թեւ բամբակյա կրծկալ `տերեւները տեղում պահելու համար:Այնուամենայնիվ, մի՛ գերազ անցեք 20 րոպեն,քանի որ մտահոգություն-
ներ կան, որ կաղամբի տերևները կարող են նվազեցնել կաթի արտադ րությունը: Ձեր առաջին իսկ օգտագործումից զգալի թեթևա-
ցում կնկատեք:

Դուք կարող եք օգտագործել այս բուժումը օրվա ընթացքում 2 կամ 3 անգամ և ամեն անգամ տերևների նոր փաթեթով:Իվերջո, դուք
կտեսնեք, որ այս մեթոդը մեծապես արդյունավետ կլինի ցա վը թեթևացնելու, այտուցը նվազեցնելու և կր ծքագ եղձը մեծ չափով բու
ժելու համար:Դուք կարող եք դադարեցնել այս բուժումը,քանի որ ժամանակի ընթացքում ձեր վիճակը լավանում է:Այս մեթոդով, կաթ
նարտադրող և սառը փաթեթների հետ միասին, շատ մայրեր կրծքով կերակրելուց լիովին հրաժարվելուց մի քանի օրվա ընթացքում
վերսկսվել են:

Оцените статью