Հիվանդանոցի բոլոր բժ իշկները խոնարհվեցին մա հացած 11 տարեկան երեխայի առաջ. Թե իմանաք ինչու, չեք կարող զսպել արցունքները

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ

Հիվանդանոցի բոլոր բժ իշկները խոնարհվեցին մա հացած 11 տարեկան երեխայի առաջ. Թե իմանաք ինչու, չեք կարող զսպել արցունքները

Լիանգ Յաոուին՝ 11-ամյա չինացի տղան, տարբերվում էր իր հասակակիցներից շրջակա միջավայրի հանդեպ անսպառ հետաքրքրասիրությամբ։ Նա երազում էր բ ժիշկ դառնալ և մարդկանց կյանքեր փրկել։ Սակայն տղայի մոտ դա չստացվեց, քանի որ դպրոցում ու շագնաց լինելուց հետո բժ իշկները նրա մոտ ուղ եղի չա րորակ ու ռпւցք հայտնաբերեցին։

Ցավ ոք սրտի, բ ժիշկները չկարողացան փր կել երեխայի կյ անքը։ Մա հվանից առաջ տղան հայտնել էր, որ աշխարհում կան շատ բարի մարդիկ, և ինքն էլ ցանկանում է նրանց շարքին դասվել։ Նա որոշեց մա հվանից հետո իր բոլոր առո ղջ օր անները նվի րաբերել այն մարդկանց, ովքեր այդ օր գանների փոխպատվաստման կարիքն ունի։

Երեխայի ընտանիքի խոսքերով՝ տղան համոզված էր, որ դո նորո ւթյունը կյանքի յուրատեսակ շարունակություն է։ Նման որոշումը չափազանց ազդեցիկ տպավորություն է թողել բժ շկական հաստատության աշխատակիցների վրա, ովքեր և գլո ւխ են խոնարհում երեխայի խիզախ արա րքի առաջ։

Оцените статью