Հզոր աղոթք երեխայի պաշտպանության համար

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ

Հզոր աղոթք երեխայի պաշտպանության համար

Տեր Հիսուս Քրիստոս` Աստծո Որդին, աղոթքներս հանուն ձեր ամենամքուր մայրերի լսեք ինձ, մեղավոր եւ անարժան ձեր ծառային՝ (ձեր անունը):

Տեր, ձեր զորության ողորմածության ներքո իմ երեխա (երեխայի անունը),պաշտպանիր եւ փրկիր նրա անունը: Տեր, ներիր նրան Ձեր առաջ ակամա եւ հարկադրաբար կատարված բոլոր մեղքերի համար: Տեր՛, առաջնորդեք նրան ձեր պատվիրանների ճշմարիտ ուղու վրա եւ լուսավորեք նրան Քրիստոսի լույսով, հոգու փրկության եւ մարմնի բուժման համար: Տեր, օրհնեք նրան տան մեջ, տան մոտ, դաշտի մեջ, աշխատանքում, ճանապարհին եւ ձեր ունեցած բոլոր տեղերում:

Տեր, փրկեք նրան ձեր Սրբերի ծածկույթի տակ թռչող գնդակներից, սլաքից, դանակից, սուրից, թույնից, կրակից, ջրհեղեղից, մահացու խոցից եւ չարիքի մահից: Տեր, պաշտպանիր նրան տեսանելի եւ անտեսանելի թշնամիներից, բոլոր տեսակի դժբախտություններից և դժվարություններից:

Տեր, բժշկեք նրան բոլոր հիվանդություններից եւ մեղմացրեք նրա հոգեւոր տառապանքներն ու վշտերը: Տեր, նրան տվեք ձեր օրհնությունը աստվածային ընտանեկան կյանքի եւ աստվածավախ ծննդի վրա: Տեր, շնորհիր ինձ քո անզուգական եւ մեղավոր ծառային,

ծնողական օրհնություն իմ երեխային առաջիկա առավոտյան, օրերին, երեկոներին եւ գիշերը, Սուրբ եղիցի քո անունը, որովհետեւ ձեր Թագավորությունը հավերժական, ամենահզոր եւ ամենակարողն է: Ամէն:

Оцените статью