Սեղանին մի թղթի կտոր կար դրված, վերցրեցի, պարզվեց ծեր մորս կտակն էր․․․Արտասվեցի, բայց կարդացի մինչև վերջ

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ

Սեղանին մի թղթի կտոր կար դրված, վերցրեցի, պարզվեց ծեր մորս կտակն էր․․․Արտասվեցի, բայց կարդացի մինչև վերջ

Սեղանին մի թղթի կտոր կար դրված, վերցրեցի, պարզվեց ծեր մորս կտակն էր․․․Արտասվեցի, բայց կարդացի մինչև վերջ։Մայրս ար-
դեն բավականին ծեր է: Վերջերս ես որոշեցի այցելել նրան: Երբ եկա, տունը կարգի բերեցի: Հետո, ես սեղանին դրված թուղթ տեսա:
Պարզվեց, որ դա կտակ էր: Ես չկար ողացա զսպել ինձ և կարդացի այն: Մայրս միշտ հավա սարաչափ հոգ է տարել իմ և քրոջս մա-
սին:

Ես նույնիսկ չէի մտա ծում, որ նա ինձ կտակի մեջ չի ներառի։ Այն օրվ անից, երբ կարդացի կտակը, ես խիստ նեղացա մորիցս: Չնա-
յած, որ հիմա եմ հասկանում , որ մայրս իմ վատը չի ուզում, ես չեմ կարողանում նրան ներել: Ինչ-որ անհայտ պատճառներով մայրս
որոշել էր բոլորը կտակել կրտսեր դստերը, իսկ ինձ ոչինչ: Ես հարցրեցի մայրիկիս, թե ինչու է նա ինձ հետ այդպես վարվում, նա պա-
տասխանեց, որ Նադյան դժվար կյանքով է ապրում, իսկ ես ունեմ ամեն ինչ:

Իսկապես, ես լավ կրթություն ունեմ և լավ տեղ եմ աշխատում: Ամուսինս նույնպես լավ է վաստակում, բայց այնուամենայնիվ, ցավա-

լի է, որ մայրս իմ անունը չգրեց կտակի մեջ: Նադյայի բախտը չբերեց ամուսնու հարցում: Նա մեկ տարի առաջ թողեց նրան փոքրիկ
երեխ այի հետ միասին: Այդ ժամանակ վանից Նադյան աշխա տում է, որ գոյատևի: Այդ պատճառով մայրս որոշել է ամեն ինչ նրան
թողնել:

Բայց ես նույնպես նրա աղջիկն եմ և արժանի եմ կտակի: Ավելին, ես կօգնեյի Նադյային ամեն հարցում, եթե նա դիմեր ինձ: Ես որոշե-
ցի խոսել մայրիկիս հետ:Խոսակցությունից հետո մայրս փոխեց իր որոշումը և իմ անունը գրեց կտակի մեջ, բայց մեկ է ես չեմ կարո-
ղանում ներել նրան:

Ես չգիտեմ, թե ինչու է նա մտածել, որ ես չեմ օգնի իմ քրոջը, քանի որ ես երբեք այդպես մտա ծելու առիթ չեմ տվել: Նադյան իմացավ
և զարմացավ: Նա ասաց, որ ամեն դեպքում կտակի կեսը ինձ էր տալու և հասկ անում է, թե ինչու եմ ես ինձ վիրավորված զգում: Ես
դեռ չեմ կարո ղանում ներել մորս:

Оцените статью