Այս կինը կարծում էր, որ եռյակ ունենալուց հետո իրեն այլևս ոչինչ չի զարմացնի, բայց նրանց ծնվելուց հետո պարզվեց, որ երեխաները ևս մի առանձնահատկություն ունեն․․․

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ

Այս կինը կարծում էր, որ եռյակ ունենալուց հետո իրեն այլևս ոչինչ չի զարմացնի, բայց նրանց ծնվելուց հետո պարզվեց, որ երեխաները ևս մի առանձնահատկություն ունեն․․․

Այս կինը կարծում էր, որ եռյակ ունենալուց հետո իրեն այլևս ոչինչ չի զարմացնի, բայց նրանց ծնվելուց հետո պարզվեց, որ երեխա-
ները ևս մի առանձնահ ատկություն ունեն․․․Բեկկի Ալլենն ու Լիամ Թիրնին արդեն ունեին մի աղջիկ, սակ այն որոշեցին ընտա նիքը
համալրել ևս մի փոքրիկով:

Նրանց աղոթքները տեղ հասան, և որոշ ժամանակ անց կինն իմացավ, որ հղի է:Հղիու թյան առաջին ամիսներն ուղեկցվում էին ու-
ժեղ սրտխառնոցով և գլխացավերով: Զույգը կաս կածեց, որ մի բան այն չէ…Սակայն այցել ելով բժիշկի, ուրախ ալի նորություն իմա-
ցան. զույգը եռյակի էր սպասում:

Ժամանակի հետ Բեկկիի վիճակը կարգավորվեց: Սակայն ծննդաբերությունը, ինչպես որ հաճախ է լինում զույգ և եռյակ երեխաների
դեպքում,սկսվեց վաղաժամ:Երեխաները ծնվեց 31-շաբաթականում:Բարեբախտաբար,6 շաբաթ տևած թերապիայից հետո փոքրիկ-

ները գնացին տուն:

Մեծ մասամբ դեպքերում երեխաները մեծանում են տարբեր ձվաբջիջներում,այդ պատճառով էլ արտաքնապես տարբերվում են:Սա-
կայն այս դե պքում այլ էր. բոլոր երեք երախներն էլ միա նման են:Պար զվեց, որ սա այն հազվադեպ դեպքերից է, երբ երեխաները լի-
ովին ինդենտիկ են:

Դա շատ հազվադեպ երևույթ է:Ծնողներն ասում են, որ մի կերպ են սովորել տարբերել երեխաներին: Սակայն երբ նրանք քնած են,
դա անելը գրեթե անհնար է:

Հույս ունենք, որ փոքրիկները կմեծա նան առողջ և խելացի, և կշարո ւնակեն ուրախացնել ծնողներին:

Оцените статью