Այս գեղեցկուհի աղջիկը մահացավ և նրան հողին հանձնեցին ծնողների լացուկոցի ներքո. Ընդամենը մի քանի օր անց հրաշք տեղի ունեցավ

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ

Այս գեղեցկուհի աղջիկը մահացավ և նրան հողին հանձնեցին ծնողների լացուկոցի ներքո. Ընդամենը մի քանի օր անց հրաշք տեղի ունեցավ․ Ով կմտածեր,որ…

Այս գեղեցկուհի աղջիկը մահացավ և նրան հողին հանձնեցին ծնողների լացուկոցի ներքո. Ընդամենը մի քանի օր անց հրաշք տեղի
ունեցավ․ Ով կմտածեր, որ․․․Աղջիկն իր սովորության համաձայն կոճակը բեր անում զբաղ ված էր ինչ-բան կարելով ,բայց նաև քթի
տակ երգում էր:

Այն ժամանակ երբ փորձեց պատաս խանել մոր հարցին ,խորը շունչ քաշեց ու սկսեց խեղդվել:Հարազատները ոչ մի կերպ չէին հաս-
կանում ինչ է կատարվում և դրանից հայտ նվեցին խուճապի մեջ:Աղջկա սիրտը կանգ առավ ու նա դադարեց շնչել:Տեսնելով դես ու
դեն նետված կտորներն ու կոճակները՝ հարազա տների համար ամենինչ պարզ դարձավ:

Կոճակը կանգ էր առել շնչափողում ու փակել թթվածնի ճանապարհը…Արդյունքում աղջիկն ակնթարթորեն կապտել էր ու քանի որ
հիվանդանոցն էլ բավականին հեռու էր, մինչև հա սցրին տեղ նա արդեն մահացել էր:Մեկ օր անց, ինչպես հարկն է, տեղի ունեցավ
հուղարկավորության արարողությունը:

Աղջկան հագցրին գեղեցիկ զգեստներ, մատին թողեցին իր սիրած ոսկե մատանին:Հոգեհ ացի արարողությունն ընդհատվեց. դուռը
թակցին և իր հոգեհացին նեկայացավ մահ ացած աղջիկը՝մահու չափ վախեցնելով բոլորին:Նա շատ կեղտոտ էր ու մի կերպ էր կան-
գնում ոտքի վրա:

Հաջորդ օրը ,արդեն հանգստանալուց հետո նա պատմեց իր անհավանական պատմությունը:Պարզվում է կոկորդին կանգնած կոճա-
կը լրիվ չէր փակել թթվածնի ճանապարհը,մի փոքր քանակություն այնուհանդերձ անցել էր ու արդյունքում ուղեղը չէր մահացել,բայց
սրտի կանգի հետևանքով նա չէր տիրապետել իր մարմնին:

Նա ամենինչ լսել էր,բայց ոչինչ անել ի վիճակի չէր եղել:Նրան փրկել էին գիշերային գողերը, ովքեր մատանու պատճառով քանդել էին գերեզմանը,բայց ագահո ւթյունից երբ ցանկացել էին հանել նաև զգեստը , մարմինը կտրո ւկ շուռ տալուց կոճակը դուրս էր թռել ու
աղջիկը վերջապես շունչ էր քաշել:Գողերից երկուսը հենց այդ պահին վախից մահացել էին,մյուս երկուսին բռնել էին հետո…

Հրաշքներ իրականում լինում են

Оцените статью