Աղջիկը վերցրեց լվացքի ամրակը և այն ամրացրեց ականջին. 10 րոպե անց հրաշք կատարվեց հետաքրքիրը

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ

Աղջիկը վերցրեց լվացքի ամրակը և այն ամրացրեց ականջին. 10 րոպե անց հրաշք կատարվեց հետաքրքիրը

Ականջների ռեֆլե քսոլոգիան՝ տեխնիկա է, որտեղ, ականջի վրա եղած ցա վային կետերն օգտագործում են մարմնի տարբ եր մասերի ցավ երը թեթևացնելու համար:Եթե դուք ունեք խրոնիկ ց ավեր, ապա դուք կարող եք վերցնել լվացքի ամրակը և ամրացնել ձեր ականջի այն կետին, որը համապատասխանում է այն հատվածին, որտեղ կենտրոնացված է ցա վը:Կան «ականջի քարտեզի» մի քանի տարբերակներ.

Ց ավային կետերի դասավորության սխեմաներ, բայց դրանց հիմքերը նույնն են:Կետերի նշանակությունըուղ եղ,աչքեր,կո կորդ,պարա նոցի վերին հատված,պարա նոցի հիմք,ուս եր,մեջ քի վերին հատված,գոտկատ եղից վերև,գոտ կատեղ,գոտկ ատեղից ներքև,նստատեղից վերև գտնվող հատված,նստատեղ,նստատեղից ներքև գտնվող հատված,հետույք:Կետերի վրա

կարելի է ազդել նաև ատամի չոփիկի կամ եղունգի միջոցով: Շատ օգտակար է նաև մերսել երկու ականջները միաժամանակ. Դա պետք է անել բութ մատով և ցուց ամատով:Ավելի լավ պատկերացնելու համար՝ դիտեք տեսանյութը:

Оцените статью