Հրշեջները զգուշացնում են. Երբեք ջրով շիշը մի թողեք մեքենայի մեջ

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ

Հրշեջները զգուշացնում են. Երբեք ջրով շիշը մի թողեք մեքենայի մեջ

Հր շեջ ծառայության կողմից նկարահանված այս տես անյութը հստակ ցույց է տալիս, թե ինչու․ԱՄՆ-ի Օկլահոմա նահանգի մարտ ական ​​հաշվ արկներից մեկը նախազ գուշացնում է մարդկանց ինտերնետի միջոցով:Տար օրինակ է թվում, բայց ձեր մեքենայի ջրի շիշը կարող է ճակատ ագրական լինել: Հր շեջ-փրկա րարները տարածել են տեսանյութ ՝ համո զելու մարդկ անց դրանում:Նախազգ ուշացում`Շատերը մեքե նայում խմ ում և ուտում են: Հատկապես նրանք, ովքեր շատ են ճանա պարհորդում, հավ անաբար իրենց մեքենայում մեկ շիշ ջուր ունեն: Բայց գիտեի՞ք, որ սա կարող է ճակատա գրական լինել: Աերիկացի հր շեջը դա տեսավ և որոշեց տեսան յութ պատրաստել դրա մասին:

Նա ինքն էլ զարմացավ կատարվածից, և նրա Օկլ ահոմայի բրիգադի մյուս հրշ եջները համաձայնվեցին, որ մարդիկ պետք է նախազգուշացվեն վ-տանգի մասին:Այրվ ածքներ`Դիոնի անունով մի մարդ իր ճաշի ժամանակ ջուրով շիշը թողեց մեքենայում: Վերադառնալուն պես նա նկատեց, որ վահանակից ծուխ է դուրս գալիս: Ինչ է պատահե՞լ։ Շշի տակ եղած նյութը կարող է բռնկվել, երբ արևի շողերը երկար ժամանակ անցնում են շշի միջով: Ստորև կարող եք տեսնել, թե որքան արագ մի շիշ ջուրը կարող է հրդեհ բռնկել ձեր մեքենայում: Դիոն ին երկու տեղ շշով ջուր ուներ իր մեքե նայում:

Հրշեջներ`Բոլորս էլ գիտենք, թե ինչպես են գործում խոշորաց ույցն ու արևը: Պլաստիկ շշի մեջ ջուրը նույն հատկությունն ունի: Ջուրը բեկ ում է արևի ճառագ այթները, որոնք կարող են բռն կել տակը եղած նյութը: Եթե ​​դա սինթետիկ գործվածք է, հրդեհի վտանգը հատկապես մեծ է: Հրշեջները նախազգ ուշացնում են մարդկանց այս մասին: Օկլահոմայի նահանգի հրշեջ դեպարտամենտի կողմից անցկացված

փորձարկման արդյունքում մեկ շիշ ջրի մեջ ջերմաստիճանը հասել է 120 աստիճանի: Հրդեհը բռնկվում է համեմատաբար դանդաղ, բայց գործողությունը հստակ կատարվում է: Հետեւաբար, երբեք արևի պայծառ լույսի տակ ջուրը մի թողեք մեքենայի մեջ: Շիշը դրեք ձեր նստատեղի տակ կամ ինչ-որ տեղ արևից հեռու:

Оцените статью