Այս աղջիկն անհետացավ սեփական տան մեջ ու նրան էլ չգտան, իսկ այն ինչ բացահայտվեց 24 տարի անց իսկապես ՍԱՐՍԱՓԵԼԻ Է

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ

Այս աղջիկն անհետացավ սեփական տան մեջ ու նրան էլ չգտան, իսկ այն ինչ բացահայտվեց 24 տարի անց իսկապես ՍԱՐՍԱՓԵԼԻ Է

Այս աղջիկն անհետացավ սեփական տան մեջ ու նրան էլ չգտան, իսկ այն ինչ բացահայտվեց 24 տարի անց իսկապես ՍԱՐ ՍԱՓԵԼԻ Է.Այս սա րսափելի պատմությունը տեղի է ունեցել Ավստրիայում։ 18-ամյա դեռահասը կորել է և ոչ ոք չի կարողացել գտնել աղջկան 24 տարվա ընթացքում: Շատերը կասկածում են, որ նա պարզապես փախել է ավելի լավ կյանքի որոնումների համար: Բայց ոչ ոք չգիտեր ց նցող ճշմարտությունը:24 տարի անց Էլիզաբեթը վերադարձավ և պատմեց այն, ինչից մա րմինդ կփշաքաղվի։ Արդյոք դա, իրոք, հնարավոր է: Տես բոլոր մանրամ ասները ստորև ներկա յացված տեսան յութում:

Այս աղջիկն անհետացավ սեփական տան մեջ ու նրան էլ չգտան, իսկ այն ինչ բացահայտվեց 24 տարի անց իսկապես ՍԱՐ ՍԱՓԵԼԻ Է.Այս սա րսափելի պատմությունը տեղի է ունեցել Ավստրիայում։ 18-ամյա դեռահասը կորել է և ոչ ոք չի կարողացել գտնել աղջկան 24 տարվա ընթացքում: Շատերը կասկածում են, որ նա

պարզապես փախել է ավելի լավ կյանքի որոնումների համար: Բայց ոչ ոք չգիտեր ց նցող ճշ մարտությունը:24 տարի անց Էլիզաբեթը վերադարձավ և պատմեց այն, ինչից մար մինդ կփշաքաղվի։ Արդյոք դա, իրոք, հնարավոր է: Տես բոլոր մանրա մասները ստորև ներկա յացված տեսանյութում:

Оцените статью