Պահպանեք այս բաղադրատոմսը․ Կիտոնն ու սոդան օգնեցին ինձ նորից կյանք վերադառնալ

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ

Պահպանեք այս բաղադրատոմսը․ Կիտոնն ու սոդան օգնեցին ինձ նորից կյանք վերադառնալ

Ահա թե ինչպես կիտրոնն ու խմորի սոդան կարող են փրկել նաև ձեր կյանքը, սա ձեզ հեռու կպահի քաղց կեղից․ Եղեք առ ողջ և մի վա խեցեք քաղ ցկ եղից: Գիտն ականները պարզել են, որ կիտրոնի հյութի և սոդայի համադրությունը արդյունավետ է քաղց կեղի մի քանի ձևերի բուժ ման համար, նույնիսկ ավելի շատ, քան ավանդական քի միաթե րապիան: Վերջին ուսումնասիրությունների ընթացքում նկատվել է,

որ այս համակցությունը կարող է ամբողջությամբ ոչն չացնել քաղց կեղի բջ իջ ները 10000 անգամ ավելի արդյունավետ, քան քի միաթե րապիան: Հարցն այն է, թե ինչու այս գիտելիքը լայնորեն չի օգտագործվում որպես քաղ ցկ եղի դեմ հզ որ դե ղամի ջոց: Այս հարցի պատասխանը պարզ է. դե ղորայ քային խոշոր ընկերությունները կարող են հս կա յական գումարներ կորցնել,

եթե իսկապես գոյություն ունենա քաղց կեղի բու ժման այլընտրանք, քան քի միա թե րապիան: Կիտրոնը ցիտրուսային միրգ է, որն օժտված է հիանալի հա կաքաղ ցկե ղային հատկություններով և հայտնի է իր ուռ ուց քների և կիս տաների մի քանի ձևերի դեմ պայքարելու արդյունավետությամբ: Երբ համակցված են կիտրոնը և սոդան, ավելացնում են մարմնի ալ կալայ նությունը,

իսկ վե րահս կվող pH մակարդակը կդ ժվարացնի քաղ ցկեղի բջ իջների զարգացումը, քանի որ այս բջ իջներն ավելի լավ են գոյատևում թթ վային միջավայրում: Հետազոտության համաձայն՝ շաբաթական 150 գ կիտրոնի ընդունումը կարող է օգնել նվազեցնել. հաստ աղ իքի քաղց կեղի ռիսկը 18%-ով, բերանի խոռոչի քաղց կեղի ավելի քան 53%, ստ ամոքսի քաղ ց կեղի զարգացման ավելի քան 31%, կոկ որդի քաղ ց կեղի 58%․

Քի միաթե րապիայի վտ անգը կայանում է նրանում, որ ոչն չացնելով քաղ ցկ եղի բջ իջները, թու լացնում է մարմնի բնական իմու նի տետը : Ինչպես օգտագործել կիտրոնը և սոդան. Դուք պետք է միացնեք 2 թեյի գդալ օրգանական կիտրոնի հյութը կես թեյի գդալ սոդայի հետ և կանոնավոր կերպով օգտագործեք խառնուրդը: Նյութը հրապարակման պատրաստեց news94daily.com-ը

Оцените статью