Այu թրջnցը բnւժnւմ է hազը, թnքերից դnւրս բերnւմ կnւտակված ամբnղջ լnրձը․․․Եվ այդ ամենը մեկ գիշերվա ընթացքում

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ

Այս թրջոցը բուժում է ուժեղ հազը և դուրս բերում թոքերում կուտ ակված լորձը մեկ գիշեր վա ընթացքում․․․

Որ պես կանոն, մրսածությունն ու հարբուխը հաճախ ուղեկ ցվում են հազով, և գրեթե բոկոր դեպքերում այն մնում է, նույն իսկ երբ հիվան դությունը նահան ջում է։ Եվ եթե ցեր եկը կարող եք դիմ անալ հա զին, համաձա յնեք, որ գիշե րային հազն իսկական դժոխք է։

Հազից ամենից շատ տուժում են երեխաները, քանի որ նրանց իմունիտետն այնքան ուժեղ չէ, որ արդյո ւնավետ պայքարի վիրուսի դեմ։

Թվում է, թե հազի դեմ օշա րակները ան թերի լուծում են, բայց իրակ անում, դրանց մեծա մասնությունն ուղղակի փա կում են այն ռեցեպ տորները, որ ոնք դեպի ուղեղ հազ առ աջացնելու ազդանշան են ուղարկում։

Բացի այդ, օշարակներն ունեն կողմնակի ազդեցություն․ քնկոտություն, գլխա ցավեր և սրտի տախի կարդիա։

Ինչ է մեղրային թրջոցը

Ինչպես հայտնի է, մեղրը լայն կիրառում ունի ոչ ավանդական բժշկության մեջ։ Այն կիրառվում է նաև հազը բու ժելու համար, օգնում է թոքերից դուրս բերել լորձը։

Հար մար է և երեխա ների, և մեծերի բուժման համար։

Ձեզ անհրաժեշտ է՝

մեղր

ձիթայուղ

անձեռոցիկ

մառլյա

ալյուր

պլաստիր

Ինչպես կիրառել՝

Խառնել ալյուրն ու մեղրը, պիտի ստացվի այնպիսի զան գված, որ չկպչի ձեռքերին։Մի քիչ ձ իթայուղ ավելացնել, գրտնակել ալյուրոտ սեղանի վրա։Զանգվածը դնել անձեռո ցիկի վրա և փաթաթել մառլյայով։

Թրջոցը պլաստիրի օգնությամբ ամրցանել կրծքա վանդակին կամ մեջքին, և տաք պիժ ամա հա գնել։Երեխաների վրա պետք է պա հել թրջոցը քնելուց առաջ՝ 2-3 ժամ։ Իսկ մեծ երը կարող են թող նել այն ամբողջ գիշեր։

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ․

Այս նյութը նախատեսված է միայն տեղեկատվական նպատակների համար: Տվյալ կայքից ստացված տեղեկատ վութ յունը չպե տք է կիրառվի ինքնո ւրույն (օրինակ, բուժման նպա տակներով)։

Եթե դուք ունեք որևէ առողջա կան խնդիր, խնդրում ենք դիմել մասնագետ բժի շկների։

Եղեք առողջ

Оцените статью