Ամուuնուu hեռախnսը ծնգաց․ Վերցրեցի և կարդացի hաղnրդագրnւթյունը՝ «Uիրելիu քեզ այսoր uպասե՞մ»

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ

22 տարեկանում ես սկսեցի համատեղ ապրել քաղաքացիական ամուսնուս հետ։ Նա մեծ էր ինձնից 6 տարով։

Ամեն ինչ շատ հարթ էր ընթա նում, մենք իրար շատ էինք սիրում։23 տարե կանում ես հղիա ցա,սակայն 8 ամիս անց պար զեցի,որ ամուսինս ինձնից 5 տարով փորք սիրուհի ունի։Ես նրա հեռախոսի մեջ հաղորդագրություն գտա՝«Սիրելիս, այսօր քեզ սպասե՞մ»։

Ամուսինս միշտ գործուղումների մեջ էր։Ես ոչինչ այդպես էլ նրան չասացի,ոչ ոքի չբողոքեցի,շարունակեցի ապրել բնականոն հունով։

Ծննդաբերությունից հետո,երբ ես հիվանդ անոցում էի,նա իր սիրո ւհուն մեր տուն էր բերել։Երեխաս շատ անհանգիստ էր,ամբողջ գի-շեր լաց էր լինում։Նա շատ էր բարկանում,քանի որ չէր կարո ղանում քնել։Հենց այդպես պատճ առաբանելով նա գնաց գիշե րելու ընկերոջ տուն։

Ես ծննդաբերությունից հետո գիր ացել էի 11 կգ։ Նա միշտ ինձ ասո ւմ էր,որ ես տգեղ եմ,գեր եմ, իր ընկերների կանայք գեղեցիկ են, իսկ ես՝ ոչ։

Նա սկսեց ձեռք բարձրացնել ինձ վրա առանց պատճ առի։Բար կանում էր,երբ երեխան սկսում էր լա ցել և մեզ դուրս էր շպրտում տնից։

Ես գնալու տեղ չունեի և խնդրում էի,որ ինձ տուն թողնի։6 ամիս անց նա տուն եկավ սիրուհու հետ և ասաց,որ ես 30 րոպե ունեմ տունն ազատելու համար։

Ես մնացել էի դրսում,ոչինչ չունեի,միայն երեխաս էր։Ես գրավատուն հանձնեցի ինձ մոտ եղած ոսկիները և տվեցին 8000 ռուբլի։

Ես մի փոքրիկ սենյակ վարձեցի մի տատիկի մոտ։Ամուսինս միշտ գործո ւղումների մեջ էր։Ես ոչինչ այդպես էլ նրան չասացի,ոչ ոքի չբո-ղոքեցի,շարունակեցի ապրել բնականոն հունով։

Ծննդաբերությունից հետո,երբ ես հիվանդ անոցում էի,նա իր սիրո ւհուն մեր տուն էր բերել։Երե խաս շատ անհանգիստ էր,ամ բողջ գիշեր լաց էր լինում։

Նա շատ էր բար կանում,քանի որ չէր կարողանում քնել։Հենց այդպես պատ ճառաբանելով նա գնաց գիշերելու ընկերոջ տուն։Ես ծննդաբերությունից հետո գիրացել էի 11 կգ։ Նա միշտ ինձ ասում էր,որ ես տգեղ եմ,գեր եմ, իր ընկերների կանայք գեղեցիկ են,իսկ ես՝ ոչ։

Նա սկսեց ձեռք բարձրացնել ինձ վրա առանց պատճառի։Բար կանում էր,երբ երեխ ան սկսո ւմ էր լացել և մեզ դուրս էր շպ րտում տանից։

Ես գնալու տեղ չունեի և խնդրում էի,որ ինձ տուն թողնի։6 ամիս անց նա տուն եկավ սիրուհու հետ և ասաց,որ ես 30 րոպե ունեմ տունն ազատելու համար։

Նա ինձ շատ օգնեց,կանխավճար տվեց, կյանքս սկսեց կարգավորվել։Տարիներ անց իմ պաշտոնը բարձրացրին,ես արդեն կարողա-նում էի ամեն ինչով ապահովել երեխայիս, մեքենա ունեի,լավ աշխատանք,նոր բնակարան,մենք ամեն ամառ գնում էինք հանգստա-նալու։

Ես որոշել էի ամառանոց գնել։ Հայտարարո ւթյամբ գնացի և տեսա,որ ամա ռատունը վաճառող ները նախկին 《ամուսինս》և իր սիրուհին են։

Նրանք պարտքեր ունեին և շտապ գումարի կարիք ունեին։Ես մոտեցա նախկին ամուսնուս,թքեցի դեմքին և ուղղակի հեռացա։Նա ոչինչ չկարողացավ ասել։

Այս պատմությունը ևս մեկ անգամ ապացուցում է,որ կյանքում վհատվել չի կարելի։Երբեք մի՛ հանձնվեք և թույլ մի՛ տվեք Ձեզ նվաս-տացնել:

Ես միանգամից 4 տեղում էի աշխատում,որ կարողանամ պահել երեխայիս։Ես մի հարուստ կնոջ մոտ տեղավորվեցի աշխա-տանքի,նա ինձ խղճաց ինձ և առաջարկեց իր քարտուղարուհին լինել։

Оцените статью