Թարախ sալu ինձնից nչ մի բանnվ չի ուզում հեs մնալ, անգամ ոտքը գնաց կոsրեց. Sեuեf ինչ էր մsքով անցել էs բորենnւ

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ

Տալս այնքան նախ անձ է։ Նա նախ սկսեց նախան ձել ինձ այն ժամանակ, երբ ես ամուսն ացա այն տարում, երբ ինքը բաանվել էր ամուս նուց ու վերադար ձել հոր տուն։

Այդպես, սակայն, նրա նախ անձը չի մարել մինչ այսօր՝ չորս տ արի անց։

Դա հանգե ցրեց նրան, որ նա խիզախ աբար գնաց ու ոտքը կոտ րեց։

Մենք ընտանի քով գնացել էինք հանգստ անալու, և զբաղնում էինք մի քարք արոտ արա հետով։

Երբ հասանք մի վայր, որտեղից կա՛մ պետք է թռչեինք բարձրությունից, կա՛մ շրջանցեինք, ամուսնուս հետ որոշե ցինք ամեն դեպք ում շրջանցել այդ հատ վածը, քանի որ բարձրո ւթյունը քարից դեպի գետին այնքան էլ փոքր չէր։

Շրջան ցեցինք ու շարուն ակում էինք մեր քայլքը, իսկ հետևից էլ սկեսուրս ու տալս էին գալիս, մեկ էլ լսում ենք օգնութ յուն կանչող ձայներ։

Մոտեն ալով տեսնո ւմ ենք, որ այդ բարձր քարից տալս է ընկել՝ վնաս ելով ոտքը։

Հարցն ում ենք, թե ինչու է այդպես վարվել, իսկ նա էլ ասում է, որ մտա ծել է՝ եթե ես կարող ացել եմ, ապա նա ուզի- չուզի պիտի թռչի այդ բարձր վայր ից։

Լրիվ խելքը գցել է։ Անխել քությունից ու նախանձ ից ոտքը կոտրեց։

Оцените статью