Պաsnւհան մաքրnղ կնnջ «անմեղ» լnւuանկարը կայծակնային արագnւթյամբ sարածվեց համացանցnւմ, իuկ ոusիկանները այu գnրծnվ uկuեցին զբաղվել հենց նnւյն վայրկյանից․․․

ԼՈՒՐԵՐ

Պատուհան մաքրող կնոջ «անմեղ» լուսանկարը կայծակնային արագությամբ տարածվեց համացանցում, իսկ ոստիկանները այս գործով սկսեցին զբաղվել հենց նույն վայրկյանից․․․

Ընտանեկան ստ րկության մեջ զ ոհը ստիպված է աշխատել մասնավոր տնային տնտեսությունում: Նման մարդկանց տեղաշարժը հաճախ սահմանափակվում է:

Նրանք ստիպված են երեխաներին խնամել ու տանը երկար ժամանակ անցկացնել:Վճարները, եթե այդպիսիք իհարկե լինում են, բավականին քիչ են:Զոհերն ապրում են շատ մեկուսացված վիճակում և քիչ կամ ընդհանրապես չունեն ազատություն:Նրանց գաղտնիությունն ու անձնական հարմարավետությունը հասցվում են նվազագույնի:

Հազվագյուտ դեպքերում, երբ ժամանակակից ստրուկ-ները աշխատավարձ են ստանում, դրանք զգալիորեն կրճատվում են, քանի որ տերերը նրանցից փողեն պահում սննդի և ապրուստի համար:Ժամանակակից ստրկությունը բոլոր տարիքի մարդկանց տեղաշարժն ու վա ճառք ն է ՝ հաճախ շահագործման նպատակով:

Ոստիկանության աշխատակիցն ասում է. «Մենք շատ ենք հույսը դնում հասարակության վրա: Զո հը տեղակայված է լինում այն վայրերում, որտեղ մենք միշտ չէ, որ կարող ենք արագ հայտնվել »:

Ժամանակակից ստ րկությունը տարածված է ամբողջ Մեծ Բրիտանիայում, և ոստիկանությունը քաղաքացիների օգնության կարիքն ունի հասարակության առավել խո ցելի մարդկանց պաշտպանելու համար, ովքեր շատ հաճախ ձայն չունեն:

Оцените статью