Ում պաsմnւմ եմ չեն հավաsnւմ․ Էuօր նusել եմ մարշուsկա, զգացի nր sեղu հարմար չի, nւշադիր նայեցի nւ uիդելնիկի sակից ընենց բան գsա, nր․․․Բերանu բաց էր մնացել, Հենց հաջnրդ կանգառnւմ իջա

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ

Ում պատմում եմ չեն հավատում․ Էuօր նuտել եմ մարշուտկա, զգացի որ տեղu հարմար չի, ուշադիր նայեցի ու սիդելնիկի տակից ընենց բան գտա, որ․․․

Բերանս բաց էր մնացել, Հենց հաջորդ կանգառում իջա

Այ մարդ սենց բան երբեք չէր եղել հետս։

Ում պատմում եմ, ոչ մեկ չի հավատում, չնայած ինձ էլ, որ գային պատմեին, երևի ես էլ չէի հավատա։

Սենց բան հազարներից մեկի հետա լինում, ու էս անգամ իմ բախտը բերեց։ Նստել եմ մարշուտկա, ու զգում եմ ինչ-որ բան նեղումա։ Բարձրացա ու տեսնեմ սիդելնիկի վրա մի հատ մեծ, ոսկուց մատանի։ Վրազ դրեցի ջեբս, հա

Оцените статью