Ուղղակի ՈչնՉացրեf Ոsfերի ՍnւՆկը Առանց Տան Ջանfի․Յուղ, Որը ՀՐԱՇՔՆԵՐ Է Գnրծում

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ

Եղևնու յուղի արտաքին օգտագործման անբարենպաստ ռեակցիաներից կարելի է առանձնացնել այ րումը և հիպ երմինիան, որոնք առաջանում են մշակված մակերեսների վրա:

Հակացուցումներ և կողմնակի ազդեցություններ` ● մինչև երեք տարեկան երեխաներ; ● հղ iություն, լակտ ացիա; ● նյա րդաբանական խանգարումներ – ջ ղաձգական համախ տանիշ,

էպ իլեպսիա և այլն; ● մա րսողական համակարգի հիվան դություններ՝ գաս տրիտ և ստամ ոքսի և տասներկումատնյա աղի քի խ ոց; ● միզ ուղիների համակարգի պաթ ոլոգիա; ● անհատական գերզգայունություն դե ղամիջոցի և ալեր գիայի նկատմամբ:

 

Оцените статью